ĎUROVA NONSTOP ODŤAHOVKA OSOBNÝCH VOZIDIEL
S PREVÁDZKOVOU HMOTNOSŤOU DO 1500 KG

Cenník služieb v Bratislave

Odťah vozidla v rámci Bratislavy

60,- Eur s DPH

Nočný príplatok ( 19:00 - 07:00 ), Víkendový príplatok
( keďže nebudeme môcť byť s našimi rodinami :-)

15,- Eur s DPH

Sťažené nakladanie, Čakanie ( každých začatých 15 minút )

5,- Eur s DPH

Cena prepravy mimo Bratislavy ( 25+ km od Račianskeho mýta )

Paušál za nakladanie a vykladanie

30,- Eur s DPH

Cena každého kilometra prepravy ( aj so spiatočnou cestou )

0,60 Eur s DPH

Nočný príplatok ( 19:00 - 07:00 ), Víkendový príplatok
( keďže nebudeme môcť byť s našimi rodinami :-)

15,- Eur s DPH

Sťažené nakladanie, Čakanie ( každých začatých 15 minút )

5,- Eur s DPH

Ak sa Vám auto na ceste pokazilo alebo Ste natankovali nesprávny typ paliva a Vaše auto je
nepojazdné, Ďuro Vám môže zariadiť kompletný servis a počas doby opravy aj náhradné vozidlo.